Archive | mars 2014

Rättegång om övertidsersättning

En uppmärksammad rättstvist är att vänta där en stämningsansökan mot Ludvika kommun på 645 412 kronor har lämnats in.

Det är fackförbundet Kommunal som valt att ställa sig på arbetstagarnas sida i tvisten som handlar om rätten till övertidsersättning för åtta personliga assistenter. Konflikten står mellan Ludvika kommun och de åtta arbetstagarna inom handikappomsorgen med inriktning på personer med funktionshinder.

Oenighet råder om huruvida övertidsersättning skulle ha betalats ut till de åtta anställda inom LSS personlig assistans  under åren fram till 2010. Utöver den uteblivna övertidsersättningen yrkar man på att kommunen betalar skadestånd á 50 000 kronor till var och en av de inblandade samt ytterligare 100 000 kronor till förbundet.

Facket i tvist om övertidsersättning

Kommunal stämmer kommunen då de anser att de inte betalt vad de skall till de anställda

Annonser