Archive | oktober 2013

Medelåldern allt högre för fackmedlemmar

De senaste åren har trenden varit tydlig – medlemmarna i fackförbunden blir allt äldre. Det finns flera förklaringar till detta fenomen, men den främsta orsaken trots vara att många av de äldre anser att det är viktigt att vara med i facket för att visa solidaritet med andra. En annan anledning tros vara att man är med av gammal vana. När man väl gått med är det få som väljer att gå ur facket.

äldre oftare med i facket

TCO:s Tidning presenterar statistik över medlemsåldrarna

För ungdomar och unga vuxna är anledningarna ofta de omvända. Många har aldrig varit fackmedlemmar och står därför utanför denna organisation. Okunskapen är stor och många tycker det är svårt att bringa klarhet i vad fackförbund kan erbjuda dem.

Annonser

Medlemskap för med sig flera fördelar

När man går med i fackförbund kan man känna sig tryggare på sitt arbete. Du får möjlighet att teckna försäkringar samt kan får chans att påverka din situation på din arbetsplats. Men inte nog med de, du får även en mängd fördelar i samhället på många andra vis.

Några exempel:

  • Gratis kompetensutveckling
  • Rådgivning
  • Karriärsutveckling
  • Rabatt i butiker, på resor och semester

 

 

Se till att aldrig behöver gå osäker mellan jobben

När man förlorar arbetet är det största omedelbara bekymret hur man skall kunna fortsätta försörja sig. För detta ändamål finns det försäkringar som ser att du inte behöver sakna medel även om du står utan arbete. Först och främst finns en arbetslöshetsersättning, för att du skall kunna få ut denna måste du månadsvis betala en särskild akasseavgift. Även om det inte är ett måste att ingå i ett fack för att kunna vara med i akassan är det enklare att som fackmedlem att hitta en akassa anpassad för just ditt yrke.

BildEn sak som alla inte känner till om akassa är att den endast berättigar dig ersättning för en liten del av din tidigare lön. För att behålla en större del av dina inkomst måste du teckna en så kallad inkomstförsäkring som låter dig behålla upp till 80%.  Normalt behöver du betala ett tillägg på ca 100-300 kr för denna försäkring, men för många betalar sig detta snabbt om de blir arbetslösa.