Rättegång om övertidsersättning

En uppmärksammad rättstvist är att vänta där en stämningsansökan mot Ludvika kommun på 645 412 kronor har lämnats in.

Det är fackförbundet Kommunal som valt att ställa sig på arbetstagarnas sida i tvisten som handlar om rätten till övertidsersättning för åtta personliga assistenter. Konflikten står mellan Ludvika kommun och de åtta arbetstagarna inom handikappomsorgen med inriktning på personer med funktionshinder.

Oenighet råder om huruvida övertidsersättning skulle ha betalats ut till de åtta anställda inom LSS personlig assistans  under åren fram till 2010. Utöver den uteblivna övertidsersättningen yrkar man på att kommunen betalar skadestånd á 50 000 kronor till var och en av de inblandade samt ytterligare 100 000 kronor till förbundet.

Facket i tvist om övertidsersättning

Kommunal stämmer kommunen då de anser att de inte betalt vad de skall till de anställda

Annonser

Behåll lönen även om du mister arbetet

För någon vecka sedan kom nya varsel om uppsägningar hos Volvo och det är tuffa tider för många storföretag både i och utanför Sverige. Som vanlig arbetstagare är makten att påverka begränsad, däremot kan facket till viss verka för begränsade neddragningar. I Volvos fall har motståndskampen tyvärr inte varit speciellt lyckosam och nu står det alltså klart att omkring 4000 anställda måste gå.

Lyckligtvis för fackförbund sin kamp för arbetare på fler fronter. Den idag kanske mest efterfrågade tjänsten är Inkomstförsäkringen. En inkomstförsäkring skyddar din lön även om du blir av med arbetet. Utan en sådan försäkring får du enbart arbetslöshetsersättning förutsatt att du är medlem av en akassa. Den maximala ersättningen du kan få från akassan är 680 kr per dag, vilket för många i praktiken innebär det en drastisk sänkning i levnadsstandard.  Med inkomstförsäkring får du istället upp till 80% av din ursprungliga inkomst!

Hos en del fackförbund ingår inkomstförsäkring i medlemsavgiften hos andra är det en valbar tilläggstjänst. Det finns även privata alternativ för den som ej vill gå med i facket.

Någon som alltid ställer upp!

Vem kan man egentligen lita på? Vem finns där när man verkligen behöver hjälp? När kalla vindar börjar blåsa, känner man sig ofta väldigt ensam. Låt fackförbund vara en trygg axel som du kan luta dig  mot. Som fackmedlem är du aldrig ensam. Vid svårlösta situationer, konflikter eller tillfällen där du bara behöver någon att prata med kan organisationen backa dig.

Själv har jag fått mycket hjälp genom åren. Under mitt andra år som brevbärare fick jag problem på min avdelning. Efter ungefär ett halvår hade vi hamnat i en låst situation som gjorde mitt dagliga arbete till ett helvete. Under dessa 6 månader hade jag envisats med att försöka fixa problemet själv. Men ensam är inte stark. Jag blev allt mer nedbruten mentalt och var nära på att sjukskriva mig. Så kom vändningen när jag tog kontakt med arbetsplatsens fackförbund i anslutning till en jobbmässa.

3 månader senare var situationen löst och det var en sann befrielse. Facket såg till att hjälpa mig när jag hade det som svårast och det är jag evigt tacksam för. Nu vet jag att det tyvärr inte alltid fungerar på detta vis. Det finns massor med skräckhistorier om hur folk blivit avvisade när de i sin förtvivlan sökt sig till fackförbund. Det är illa, men inget här i världen är prefekt och hur bra arbetstagarorganisationerna fungerar beror i grund och botten på vilka människor som engagerar sig i dem.

Låt facket vara din kompis

Den svåra balansgången

När väl facket kopplas in, har generellt en konflikt redan uppstått vilket innebär att fackförbund inte sällan tvingas operera under svåra omständigheter. I första hand skall man se till att föra fram och stå upp för fackmedlemmarnas önskemål, men samtidigt måste man vid infekterade konflikter även se till att visa välvilja till arbetsgivaren. Tyvärr innebär detta ofta en i det närmaste omöjlig förhandlingsposition för facket. Där det gäller att ge och ta, men samtidigt hela tiden låta vågskålen tippa över en aning i arbetstagarens favör.

Ett exempel på detta är när Unionen förra året tvingas till ett mycket svårt beslut. Svenska flygbolaget SAS befann sig i en mycket kritisk position där man talade om konkurs. För att bolaget skulle kunna räddas behövdes omfattande interna förändringar ske. Det handlade om SAS överlevnad.

Vid dessa förhandlingar lyckades Unionen hålla bolaget levande, men till ett kanske allt för högt pris? Idag mer än ett år senare kritiserar flera fackmedlemmar Unionens tillvägagångssätt. Bland annat är man kritisk till att fackförbundet förhandlade bort delar av pensionsavtalet. Unionen själva anser att de endast gjorde vad de var tvingade till att göra för att rädda  bolaget från konkurs.

Medelåldern allt högre för fackmedlemmar

De senaste åren har trenden varit tydlig – medlemmarna i fackförbunden blir allt äldre. Det finns flera förklaringar till detta fenomen, men den främsta orsaken trots vara att många av de äldre anser att det är viktigt att vara med i facket för att visa solidaritet med andra. En annan anledning tros vara att man är med av gammal vana. När man väl gått med är det få som väljer att gå ur facket.

äldre oftare med i facket

TCO:s Tidning presenterar statistik över medlemsåldrarna

För ungdomar och unga vuxna är anledningarna ofta de omvända. Många har aldrig varit fackmedlemmar och står därför utanför denna organisation. Okunskapen är stor och många tycker det är svårt att bringa klarhet i vad fackförbund kan erbjuda dem.

Medlemskap för med sig flera fördelar

När man går med i fackförbund kan man känna sig tryggare på sitt arbete. Du får möjlighet att teckna försäkringar samt kan får chans att påverka din situation på din arbetsplats. Men inte nog med de, du får även en mängd fördelar i samhället på många andra vis.

Några exempel:

  • Gratis kompetensutveckling
  • Rådgivning
  • Karriärsutveckling
  • Rabatt i butiker, på resor och semester

 

 

Se till att aldrig behöver gå osäker mellan jobben

När man förlorar arbetet är det största omedelbara bekymret hur man skall kunna fortsätta försörja sig. För detta ändamål finns det försäkringar som ser att du inte behöver sakna medel även om du står utan arbete. Först och främst finns en arbetslöshetsersättning, för att du skall kunna få ut denna måste du månadsvis betala en särskild akasseavgift. Även om det inte är ett måste att ingå i ett fack för att kunna vara med i akassan är det enklare att som fackmedlem att hitta en akassa anpassad för just ditt yrke.

BildEn sak som alla inte känner till om akassa är att den endast berättigar dig ersättning för en liten del av din tidigare lön. För att behålla en större del av dina inkomst måste du teckna en så kallad inkomstförsäkring som låter dig behålla upp till 80%.  Normalt behöver du betala ett tillägg på ca 100-300 kr för denna försäkring, men för många betalar sig detta snabbt om de blir arbetslösa.